Ergo-Advice: Gentse Baan 66A, 9100 Sint-Niklaas - T. 0475/53.27.68 - info@ergo-advice.be

Hou ervaren werknemers langer aan de slag.

Het Ervaringsfonds is gericht op het behoud van de oudere werknemers op de arbeidsmarkt. Het fonds heeft als doel de ondernemingen aan te zetten tot initiatieven ten voordele van hun ervaren werknemers van 45 jaar of meer. Hiertoe ondersteunt het fonds heel wat ergonomische verbeteringen en competentie-gerichte investeringen in ondernemingen.

Wie komt in aanmerking?

Ondernemingen uit de privésector, voor werknemers (zowel arbeiders als bedienden) van 45 jaar en ouder.
Naast werkgevers komen voortaan ook sectoren, in de vorm van Fondsen voor Bestaanszekerheid en paritaire vormingscentra met vzw-statuut, in aanmerking.


Wat komt in aanmerking?

Volgende projecten komen in aanmerking:

  • Projecten die het in kaart brengen van de werkbaarheid van oudere werknemers en de te verbeteren factoren uit de werkomgeving nastreven, via een meetinstrument en een diagnosemethode. De bedoeling hiervan is steeds de werkbaarheid van oudere werknemers te behouden of te verhogen.
  • Concrete projecten die de arbeidsomstandigheden, -voorwaarden en -mogelijkheden van de 45-plussers verbeteren.

Omvang steun


Het bedrag van de toelage toegekend voor het gebruik van een meetinstrument voor de werkbaarheid van de oudere werknemers of van een diagnosemethode, bedraagt € 12 per betrokken werknemer, zonder meer te bedragen dan 70% van de bewezen kosten.
Het bedrag van de toelage toegekend aan verbeteringsprojecten bedraagt 50% van de bewezen kosten met een maximum van € 500 per betrokken werknemer per maand. De toelage kan toegekend worden over een maximale periode van 24 maanden.
Indien het verbeteringsproject gekoppeld is aan het gebruik van een meetinstrument of een diagnosemethode, wordt de toelage verhoogd tot 70% van de bewezen kosten met een maximum van € 750 per betrokken werknemer per maand.
 

Meer info? www.ervaringsfonds.be